Sunday, January 21, 2007

Elekzion na Naman!

Pagsikat ng araw kay gandang pagmasdan
Sa tuwing matutulog hinahangad magisnan,
Isang hangarin maging sino pa man,
Upang pangarap natin tunay na makamtan.

Ang umaga daw ay tanda ng pagsisimula,
Isang hudyat ng isang bagong pag-asa,
Ngunit ang pag-asa, kailan makikita,
Kung tayo mismong Filipino di nagkakaisa.

Ngayong 2007, eleksyon na naman,
Ang pagbabago kailan makakamtan,
Siyam na milyong OFWs walang kinatawan,
Upang boses sa Kongreso, madinig at malaman.

Hindi kaya tayo ay nahihimbing,
Sa ating pagtulog di na nagigising,
Mga nalilibang sa kanya-kanyang gawain,
Sapat na ang dolyar ay ipinadadala sa atin.

Gising KABAYAN ang aking sigaw,
Isang bagong umaga dapat nating matanaw,
Sapat ang bilang natin kung tayo ay magkakaisa,
Kaya nating baguhin ang takbo ng pulitika.

Hindi natin kailangan magpataasan,
Isang Organisasyon lamang ang dapat kakatawan,
Sa sektor ng lipunan na ating kinabibilangan,
Upang hakbang na pagbabago ay ating makamtan.

Saan ka man panig ng mundo naroroon aking Kabayan,
Pilipinas pa rin ang tatawaging bansang pinagmulan,
Buhay ay di uunlad kung bayan ay lugmok sa kahirapan,
Pakikiisa mo ay kailangan upang isang magandang umaga ay masilayan.

No comments: